Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας στο έργο «Woode 3 - Αξιοποίηση Δασικής Βιομάζας για Επιχειρηματικότητα» για τα αντικείμενα:

  • Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3,
  • Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης τοπικών Εργαστηρίων για το έργο WOODE3 {Πρόγραμμα MED (Μεσογειακός χώρος 2007-2013 ) – Περιφέρεια Ηπείρου (2013).

Υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» - Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (6/2013 – 12/2013).

Υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – Re.Herb” στο πλαίσιο του διμερούς προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα ‐ Ιταλία 2007‐2013» (Περιφέρεια Ηπείρου ‐ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) (2013).

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις Δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (2012-2013).

Συμμετοχή ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Αγιάς» στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ) (2012-2013).

Συμμετοχή ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ»  στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ) (2012-2013).

Συμμετοχή ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ) (2012-2013).

Συμμετοχή ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην Κέρκυρα και στους Παξούς» στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ) (2012-2013).

Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ) (2012-2013)

«Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων του Έργου με τίτλο TUR.GRATE 2: integrated actions to promote sustainable ToURist development», Επιμελητήριο Θεσπρωτίας (2012 - 2013).

Υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «ΙΡΙΣ»»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2012)

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΦΕΨΥ»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2011 - 2012)

Υλοποίηση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SUSTCULT – ΜΕΡΟΣ  Ι» στο πλαίσιο του έργου SUSTCULT: Achieving sustainability through an integrated approach to management of cultural heritage στο πλαίσιο του προγράμματος «South East Europe» (2011 - 2013)

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 2012

Υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2011 - 12).

Υλοποίηση του έργου «Μελέτη σύνταξης Επικοινωνιακού Σχεδίου για το σύνολο των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΤΕΠ ΑΝΑΔ» του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (υπό υλοποίηση).

Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας στο έργο «Woode 3 - Αξιοποίηση Δασικής Βιομάζας για Επιχειρηματικότητα» για τη διενέργεια αναλύσεων, μελετών και αναφορών - Πρόγραμμα MED – Περιφέρεια Ηπείρου (Μεσογειακός χώρος 2007-2013 (2011).

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαρθρωτικής Προσαρμογής καθώς και Εκπόνηση «Ολοκληρωμένων Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής» για είκοσι ένα (21) Κλαδικούς Φορείς για τη συμμετοχή τους στη Πρόσκληση Α, «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ) – (2011 - 2012).

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαρθρωτικής Προσαρμογής καθώς και Εκπόνηση «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής» για εξακόσιες (600) επιχειρήσεις – μέλη των ως άνω Κλαδικών Φορέων για τη συμμετοχή τους στη Πρόσκληση Β «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ) – (2011 - 2012).

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαρθρωτικής Προσαρμογής καθώς και Εκπόνηση «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής» για είκοσι δύο (22) επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στη Πρόσκληση Γ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ) – (2011 - 2012).

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαρθρωτικής Προσαρμογής καθώς και Εκπόνηση «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων» για τις επιχειρήσεις ALFA BETA ROTO ΑΒΕΕ, ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΒΕΕ, ΙΩΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε., Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΕΒΕ, ΚΟΜΟΤΕΞ Α.Ε., ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε., ΠΑΝΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε., για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ) – (2010 - 2012).

Υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ SUFALNET4EU - Sustainable use of former and abandoned landfills network for you του Δήμου Λαυρεωτικής» στο πλαίσιο της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG ΙVC.

Υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» της Ν. Α. Θεσπρωτίας, το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Mitigation Spatial Relevant Risks in European Regions and towns- MisRaR» - INTERREG IVC.  (2010-2012)

Υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και της Περιφέρειας Αττικής στη δημιουργία και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης ενταγμένων δράσεων και προτάσεων προς αξιολόγηση μέσω λογισμικού GIS». (2010)

Υλοποίηση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ – ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΑΜΥΛ». (2009)

Υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ευρυζωνικές Υποδομές Ασύρματης Πρόσβασης, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας» στο Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. (2009)

Υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ευρυζωνικές Υποδομές Ασύρματης Πρόσβασης, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας» στο Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. (2009)

Σύμβουλος Σχεδιασμού και Υλοποίησης έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο του προγράμματος «e - services» για τις εταιρίες ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΕΠΕ, ΣΙΔΗΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ O.E. , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ Α.Ε., ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΟΕ, PROJECT ONLINE A.E., EXODUS A.E., ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. - Μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2009)

Υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ευρυζωνικές Υποδομές Ασύρματης Πρόσβασης, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στο Δήμο Πλατέος» στο Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. (2009)

Υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ευρυζωνικές Υποδομές Ασύρματης Πρόσβασης, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στο Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου» στο Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. (2009)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης», της ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας, το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Κορινθίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Δασικών Πυρκαγιών» στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Μέτρο 2.4, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (2000 - 2006). (2009)

Υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης» στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών Ασύρματης Πρόσβασης, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στο Δήμο Πλατέος» στο Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. (2009)

Υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛHNIOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ» στο Μέτρο 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2009)

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στη Ν.Α Φωκίδας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 185 του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ – Δύο υποέργα («Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» & «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»). (2009)

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στο Δήμο Πετρούπολης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 185  του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ– Δύο υποέργα («Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» & «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»). (2009)

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 185  του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ – Δύο υποέργα («Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» & «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»). (2009)

Υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ» στο Μέτρο 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2009)

Υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Η ΚΥΨΕΛΗ»» στο Μέτρο 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2009)

Υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»» στο Μέτρο 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2009)

Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «URBAN N.O.S.E. NETWORK OF SOCIAL ENTERPRISES» για τον Δήμο Κρωπίας στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBACT II. (2009)

Μελέτη για την υλοποίηση του έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ». (2008)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και διαχείρισης ΔΠΣ» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ». (2008)

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στη Ν.Α Μεσσηνίας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 185 του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ – Δύο υποέργα («Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» & «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»). (2008)

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στη Ν.Α Θεσπρωτίας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 185 του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ – Δύο υποέργα («Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» & «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»). (2008)

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στο Δήμο Νάουσας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 185 του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ – Δύο υποέργα («Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» & «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»). (2008)

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στο Δήμο Κιλκίς» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 185 του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ – Δύο υποέργα («Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» & «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»). (2008)

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στο Δήμο Καισαριανής» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 185 του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ– Δύο υποέργα («Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» & «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»). (2008)

Υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ» στο Μέτρο 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2008)

Υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) Β΄ΚΥΚΛΟΣ» στο πλαίσιο του Μέτρου 6 του άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» – Υλοποίηση επτά σχεδίων δράσης για τρεις Τελικούς Δικαιούχους. (2008)

Υλοποίηση του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου  της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ», Μέτρο 3.2 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ, Ελλάδα – Ιταλία. (2008)

Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας με στόχο  την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (Κοινοτικά Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ. (2008)

Προετοιμασία-Υποβολή έξι Προτάσεων στο INTERREG IVC για λογαριασμών δύο Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. (2008)

Υλοποίηση του έργου «Τεχνικές Μελέτες Υποστήριξης του Τελικού Δικαιούχου» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τα ΑμεΑ του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών». (2008)

Υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση, Επεξεργασία, Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου και αγορά εξοπλισμού» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Συλλογή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού  - ιστορικού υλικού και τουριστικού προϊόντος του Άργους και προβολής του μέσω του διαδικτύου». (2008)

Υλοποίηση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. (2008)

Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του Τελικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο», το οποίο αφορούσε στην τεχνική και διοικητική στήριξη του Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (2008)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «BUSINESS TO CONSUMER E-COMMERCE PLATFORM» στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)» - Μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2008)

Υλοποίηση του έργου «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Συλλογή, Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού – Ιστορικού Υλικού και Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Κιλκίς και Προβολή τους μέσω του Διαδικτύου». (2008)

Υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη και Προβολή Πολιτιστικών – Ιστορικών και Τουριστικών Στοιχείων Νομού Κορινθίας». (2007)

Yλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Μυκόνου» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Μυκόνου Νομού Κυκλάδων». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Προμήθεια χώρων επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς». (2007)

Yλοποίηση του έργου «Λειτουργία των χώρων επίδειξης και Ενέργειες προβολής ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Παρακολούθησης και Διαχείρησης Περιβάλλοντος Αρκαδίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΤΕΔΚ Φωκίδος» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Φωκίδας Νομού Φωκίδας». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Μελέτες Υποστήριξης του Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος της ΤΕΔΚ Ν. Θεσπρωτίας». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση μελέτης Ασφαλείας» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Πλατέος» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».  (2007)

Υλοποίηση του έργου «Επιλογή, Συλλογή, Τεκμηρίωση – Επιμέλεια και μετάφραση υλικού» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Συλλογή, Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού – ιστορικού υλικού και τουριστικού προϊόντος του Αργους και προβολής τους μέσω διαδικτύου».  (2007)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Πηνείας» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Πηνείας».  (2007)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Νέας Αρτάκης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στο Δήμο Νέας Αρτάκης».  (2007)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση Δήμου Μούδρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΤΕΔΚ Φωκίδος» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Φωκίδας Νομού Φωκίδας» το οποίο αφορούσε στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης με χρήση ασυρμάτων ζεύξεων στην περιοχή του Νομού Φωκίδος και ειδικότερα στους Δήμους Γαλαξιδίου, Δελφών, Δεσφίνης, Ιτέας, Λιδορικίου και Τολοφώνος. (2007)

Υλοποίηση του έργου «Τεχνικές Μελέτες Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τα ΑμεΑ του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με ειδικές ανάγκες «Η Κυψέλη». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Τεχνικές Μελέτες Υποστήριξης του Τελικού Δικαιούχου» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τα ΑμεΑ του Πανελλαδικού Συνδέσμου  Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Τεχνικές Μελέτες Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τα ΑμεΑ του Σωματείου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ επαρχίας Καλύμνου «Άγιος Παντελεήμων». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών & Υπηρεσιών στη Κορινθία» - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας. (2005-2006)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξη» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών & Υπηρεσιών στη Θεσπρωτία» - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας. (2007)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ». ( 2007)

Υλοποίηση του υποέργου «Επιλογή, Συλλογή, Επιστημονική Τεκμηρίωση και μετάφραση υλικού» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Συλλογή, Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού – ιστορικού υλικού και τουριστικού προϊόντος της Άνδρου και προβολή τους μέσω του Διαδικτύου». (2007)

Υλοποίηση του έργου «Επιλογή – Συλλογή – Τεκμηρίωση – Επεξεργασία – Μετάφραση Υλικού» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Αίγινας». (2006)

Υλοποίηση του έργου «Επιλογή, Συλλογή, Τεκμηρίωση, Μετάφραση Υλικού» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Συλλογή, Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού- Ιστορικού Υλικού και Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Κιλκίς και προβολή τους μέσω του Διαδικτύου». (2006)

Υλοποίηση του έργου «Συλλογή και Τεκμηρίωση Υλικού» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Τουριστικής Προσφοράς Νήσου Λήμνου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».  (2006)

Υλοποίηση του έργου «Φωτογράφηση της Συλλογής της Πινακοθήκης του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός – Τεκμηρίωση – Μετάφραση» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη της Συλλογής της Πινακοθήκης του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός». (2006)

Υλοποίηση του έργου «Τεχνικές Μελέτες Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Περιβάλλον του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τα μέλη του».  (2006)

Υλοποίηση του έργου «Μελέτες Υποστήριξης Συστήματος Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης» του Δήμου Κιλκίς. (2006)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα πληροφοριών για τη Διαχείριση Περιβάλλοντος στη Νομαρχία Θεσπρωτίας».  (2006)

Υλοποίηση του έργου «Επιλογή – Συλλογή – Τεκμηρίωση – Επεξεργασία – Μετάφραση Υλικού» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Αίγινας». (2006)

Υλοποίηση του έργου «Συλλογή και Τεκμηρίωση Υλικού» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Τουριστικής Προβολής Νήσου Λήμνου».  (2006)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ)» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Διαδημοτικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΤΕΔΚ Ν. Αρκαδίας». (2006)

Υλοποίηση του έργου «Επιλογή, Συλλογή, Τεκμηρίωση, Μετάφραση Υλικού» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Συλλογή, Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού – Ιστορικού Υλικού και Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Κιλκίς και Προβολή τους μέσω του Διαδικτύου».  (2006).

Υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για το έργο «Μελέτες υποστήριξης συστήματος ηλεκτρονικής κυβέρνησης»  το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη του Δήμου Κρωπίας».  (2006)

Αξιολόγηση του Έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΠΣΕΤ) Β’ Φάση, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης - Ανάθεση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».  (2006)

Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων των χρηματοδοτούμενων ΟΤΑ Α’ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ιόνιο Πανεπιστήμιο. (2006)

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης 20 Δήμων και ΤΕΔΚ σε όλη την Ελλάδα για τα έργα «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στον/η Δήμο/ΤΕΔΚ ΧΧΧΧΧΧΧ» τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 105, «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης» του Μέτρου 4.3 «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ενδεικτικά αναφέρονται οι Δήμοι Μουδανιών, Πλατέος, Ανθεμίων, Μελιτειέων, Ν. Ζίχνης, Ευρωστίνης, Μόβρης, Βόχας, Τριταίας, Φιλιατρών, Οιτύλου, Δύμης, Παραλίας, Νέας Αρτάκης, Φαρρών, Πηνείας, Λαρισσού, Γαργαλιάνων,, Διακοπτού, Παραμυθιάς, Βραχναίικων,  η ΤΕΔΚ Φωκίδας κ.ά.. (2006-2009)

Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Μόβρης. (2006)

Εκπόνηση υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς (Πρότυπη Πρόταση) για τον Διαγωνισμό «Κατάρτιση 3.500 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ»  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (2006).

Η INFOTEST (MICROSOFT) ανέθεσε στην STRATIS την εκπόνηση υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς (Πρότυπη Πρόταση) για τον Διαγωνισμό «Κατάρτιση Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις του εντύπου του Υπουργείου. Η Πρότυπη Πρόταση διανεμήθηκε δωρεάν σε όλα ΚΕΚ από την INFOTEST για την διευκόλυνση και υποστήριξή τους στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στον ως άνω διαγωνισμό.

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών & Υπηρεσιών στη Κορινθία» - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας. (2005 - 2006)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών & Υπηρεσιών στη Θεσπρωτία» - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας. (2005 – 2006)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4  «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες», και του Μέτρου 2.2. «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 148. (2008)

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4  «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες», και του Μέτρου 2.2. «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 148. (2008)

Υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη εφαρμογής – Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, τηλεματικής για την απομακρυσμένη συλλογή και μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων (μετεωρολογικών και υδρογεωλογικών πληροφοριών)», Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας. (2005)

Eκπόνηση της εργασίας «Μελέτη Ανάπτυξης και Ζήτησης – Οδηγός Αξιοποίησης – Διαχείριση του Έργου» στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Πειραιά» (2005).

Υλοποίηση δράσης με τίτλο «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης» για την περιοχή του ΟΠΑΑΧ της Βοιωτία, στα πλαίσια της Ενέργειας 2 του Μέτρου 1.10 «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. (2005).

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 93 του Μέτρου 4.2, «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών  Ευρυζωνικών Υποδομών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν από τελικούς Δικαιούχους (αξιολόγηση 93 Τεχνικών Δελτίων Έργων μεγάλων Δήμων)(2005).

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105 του Μέτρου 4.3, «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης του Μέτρου 4.3 «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη», στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν από τελικούς Δικαιούχους (αξιολόγηση 220 Τεχνικών Δελτίων Έργων Δήμων και ΤΕΔΚ). (2005)

Υλοποίηση του έργου «Μελέτες Ανάπτυξης και Ζήτησης – Οδηγός Αξιοποίησης – Αξιολόγηση Έργου» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» – Πρόσκληση 84. (2005)

Υλοποίηση του έργου «Μελέτες Ανάπτυξης και Ζήτησης – Οδηγός Αξιοποίησης – Αξιολόγηση Έργου» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» – Πρόσκληση 84. (2005)

Κοινωνία της πληροφορίας Α.Ε.: Μελέτη Ωρίμανσης για το Τηλεματικό Κέντρο Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημόσιων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) (Ανάλυση Απαιτήσεων, Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές, εκπόνηση Τεχνικού Δελτίου Έργου/ Υποέργων και Τευχών Προκήρυξης των Διαγωνισμών). (2005)

Προετοιμασία Προτάσεων για υποβολή στον Διαγωνισμό για το έργο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» για λογαριασμό 12 Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Το αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την εκπόνηση του τεχνικού μέρους της πρότασης συμμετοχής των ΚΕΚ στο διαγωνισμό και την εκπόνηση της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης. (2005)

Εκπόνηση επτά προτάσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Β’ Κύκλος) ισάριθμων Αναπτυξιακών Συμπράξεων (συνολικά 80 περίπου φορείς.  (2004)

Υλοποίηση Έργου «Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης» το οποίο υλοποιήθηκε ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Συλλογική τοπική πρωτοβουλία για την προώθηση στην απασχόληση και τη δημιουργία επιχειρηματικότητας, ανέργων και ειδικών κοινωνικών ομάδων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής»», ΤΠΑ ΠΕΠ Αττικής - Δήμος Κρωπίας. (2004)

Εκπόνηση 15 εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης για ισάριθμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εναλλασσόμενης Κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων Δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – έργο ΟΑΕΔ. (2004)

Εκπόνηση έκθεσης ενδιάμεσης αξιολόγησης για το σκέλος «ΔΕΣΜΟΣ» του έργου EQUAL «Δεσμός- EQUALITY». (2004)

Κατάρτιση του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΟΠΑΠ ΑΕ για το έτος 2003 (κατάρτιση εταιρικής παρουσίασης, του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας  και της κοινωνικής συμβολής της εταιρίας, της καταγραφής του κοινωνικού έργου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στον Αθλητισμό και στον Πολιτισμό, στο Περιβάλλον, στην Απασχόληση  και σε άλλες δραστηριότητες καθώς και στην Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού στην ΟΠΑΠ Α.Ε.). (2004)

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 της κατηγορίας πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Τεχνική Υποστήριξη της διαδικασίας συγκέντρωσης, παραλαβής, ταξινόμησης, οργάνωσης αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων για τις Προσκλήσεις «Υγεία - Πρόνοια», «Δημόσια Διοίκηση», «GIS» και «Μεταφορές» στο Μέτρο 2.4. (2004)

Εκπόνηση μελέτης, για λογαριασμό του BIC ΗΠΕΙΡΟΥ, ανάλυσης - καταγραφής καινοτόμων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηματίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες στα δίκτυα πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος INNOVATIVE  ACTIONS της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. (2004)

Η μελέτη στόχευε στην επιμόρφωση σε θέματα πληροφορικής, στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων  και στον εντοπισμό των αποδεκτών τους ενώ έδινε έμφαση σε θέματα όπως μάρκετινγκ, τεχνικές διαχείρισης, διαπεριφερειακή συνεργασία, δημιουργία clusters, διερεύνηση τρόπων χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών, εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης και καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Ηπείρου για Δράσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Σύνταξη μελέτης πληροφοριακού σχεδιασμού της όλης λειτουργίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. (2004)

Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για την αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας του Κέντρου. Η μελέτη περιελάμβανε προδιαγραφές της ολοκληρωμένης πληροφοριακής αρχιτεκτονικής η οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση ενός σταθερού και επαρκούς συστήματος. (Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, Πλάνο πληροφοριών και εφαρμογών, Πλάνο ανθρωπίνων πόρων, Πλάνο τεχνολογικής αρχιτεκτονικής, Πλάνο μετάβασης).

Έκδοση Εκπαιδευτικού Υλικού με Τίτλο «Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων».

Έκδοση Εκπαιδευτικού Υλικού με Τίτλο «Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων» (Απαραίτητες Γνώσεις για την Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων ΤΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων Τ.Π.Ε.» (2 τόμοι 1.100 σελίδες)

Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς για το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. (2004)

Η συγκεκριμένη έρευνα αγοράς περιελάμβανε τη συγκέντρωση στοιχείων για τους δυνητικούς πελάτες και τον ανταγωνισμό μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, έρευνας μέσω του διαδικτύου και έρευνας πεδίου.

Εκπόνηση υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς (Πρότυπη Πρόταση) για τον Διαγωνισμό «Κατάρτιση Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (2003)

Η ECDL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανέθεσε στην STRATIS  την εκπόνηση υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς (Πρότυπη Πρόταση) για τον Διαγωνισμό «Κατάρτιση Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις του εντύπου του Υπουργείου. Η Πρότυπη Πρόταση διανεμήθηκε δωρεάν σε όλα ΚΕΚ από την ECDL HELLAS για την διευκόλυνση και υποστήριξή τους στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στον ως άνω διαγωνισμό.

Προετοιμασία – Υποβολή προτάσεων (Επιχειρησιακών Σχεδίων) ένταξης έργων επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ, LOGOTECH Α.Ε., FG-EUROPE Α.Ε., ΟΥΣΤΡΙΑΣ Α.Ε.), Πρόγραμμα Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά (Β’ Κύκλος) – ΥΠ.ΑΝ. (ΕΠ ΚτΠ) – Διαχείριση των έργων – Εκπόνηση μελετών. (2003)

Προετοιμασία – Υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4  «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες», Κατηγορία Πράξεων 1 «Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα», Υποκατηγορία 1.2 «Δράσεις Πολιτισμού και Τουρισμού». (2003)

Προετοιμασία – Υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 «Ανάδειξη, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού» του Ε.Π. ΚτΠ (08/2003). (2003)

Εκπόνηση Σχεδίου  Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για Ομάδα 13 Συνεργαζομένων Φορέων με επί κεφαλής τον Δήμο Κρωπίας και κύρια μέλη τους Δήμους Λαυρεωτικής, Καλυβίων, Κερατέας και Βούλας, με τίτλο «Συλλογική Τοπική Πρωτοβουλία για την προώθηση στην απασχόληση και τη δημιουργία επιχειρηματικότητας, ανέργων και ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 (Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης). (2003)

Εκπόνηση μελέτης Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών του προσωπικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). (2002 - 2003)

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από την LOGOTECH A.E. σε συνεργασία με την STRATIS. Περιλάμβανε την καταγραφή και την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της Περιφέρειας (1.600 άτομα), την καταγραφή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων ανά θέση εργασίας, την διερεύνηση των αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού ανά ειδικότητα, την παρουσίαση τρόπων αντιμετώπισης των υφισταμένων εκπαιδευτικών αναγκών, τον σχεδιασμό των απαιτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες και το επίπεδο γνώσεων του προσωπικού κτλ.

Εκπόνηση μελέτης «ωρίμανσης» έργων Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Εγγράφων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (2002 - 2003)

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (2002) υποστήριξη των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σφαιρική ενημέρωση των φορέων με όλες τις διαστάσεις του θέματος (προδιαγραφές, διαδικασίες διαγωνισμών, προϋποθέσεις, κ.λ.π.).

Εκπόνηση μελέτης «ωρίμανσης» έργων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (2002 - 2003)

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (2002) υποστήριξη των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και σφαιρική ενημέρωση των φορέων για όλες τις διαστάσεις του θέματος (προδιαγραφές, διαδικασίες διαγωνισμών, προϋποθέσεις, κ.λ.π.) .

«Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ»  των ΠΕΠ 2000-2006.  (2002 – 2003)

Η STRATIS, το διάστημα Νοέμβριος 2002 – Ιανουάριος 2003, ανέλαβε από ΚΕΚ που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας την εκπόνηση προτάσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα που υποβλήθηκαν στον Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΠΕΠ των αντίστοιχων Περιφερειών.

Προγράμματα Εναλλασσόμενης Κατάρτισης. (2002)

Η STRATIS το διάστημα Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2002 ανέλαβε από 26 ΚΕΚ την εκπόνηση 36 προτάσεων για 85 εκπαιδευτικά προγράμματα που υποβλήθηκαν στον ΟΑΕΔ στις 30/9/02 στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Εναλλασσόμενης Κατάρτισης ανέργων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων Δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκαν και παρουσιάσθηκαν στις προτάσεις τα θέματα της απασχόλησης και της σύνδεσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την τοπική αγορά εργασίας (μελέτη των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Περιφερειών για την ΚτΠ και των ΠΕΠ) και παρασχέθηκε υποστήριξη στα ΚΕΚ στην εύρεση επιχειρήσεων για την Πρακτική Άσκηση και αποτύπωση των υποδομών και των αναγκών των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ (ΟΠΣ ΙΚΑ). (2000 – 2001)

Η STRATIS συμμετείχε στην ομάδα Έργου του Συμβούλου Διαχείρισης (PLANET ΑΕ). Αναλυτικότερα ήταν Υπεύθυνη του Πακέτου Εργασιών «Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού», ενώ στελέχη της ήταν επί κεφαλής ομάδων εργασίας του Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη των ομάδων εργασίας του ΙΚΑ, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης, Ανακεφαλαίωσης Ημερών Ασφάλισης, Επιτάχυνσης Απονομής Συντάξεων, Σχεδιασμού Εντύπων. Επίσης επί κεφαλής ομάδων εργασίας του Συμβούλου για την εκπόνηση σχετικών μελετών (Επιπτώσεων, Σχεδιασμού Διαδικασιών, Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων, Σχεδιασμού Ενημερωτικών Δράσεων, Παρουσίαση του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ στο WEB, Αναδιοργάνωσης Εμπλεκομένων Διευθύνσεων κ.ά.)

Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας(ΠΚΜ) για το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ». (2002)

Με βάση την Ανάλυση της Υφισταμένη Κατάστασης καθορίσθηκαν στόχοι και έγινε εξειδίκευσή τους σε μέτρα. Επεξεργασία 360 Τεχνικών Δελτίων Έργου (ΤΔΕ) τα οποία είχαν υποβληθεί από τους τελικούς δικαιούχους του Προγράμματος (ΟΤΑ, Δ/νσεις της Περιφέρειας κ.ά.) - Υποστήριξη των δικαιούχων στη σωστή συμπλήρωση των ΤΔΕ. Υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής για το «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στη διαχείριση του έργου, Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (περιγραφές έργων, χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμοί, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, τρόπος υλοποίησης, κ.τ.λ.).

Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου για Δράσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». (2001 – 2002)

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από την LOGOTECH A.E. σε συνεργασία με την STRATIS από τον Νοέμβριο του 2001 έως τον Μάιο του 2002. Διευθυντής του έργου ήταν Γ. Δ/ντής της STRATIS, επικεφαλής Ομάδας Εργασίας του Αναδόχου (ένωση εταιριών Συμβούλων). Το έργο περιλάμβανε Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης για το σύνολο των Νομών της Περιφέρειας (συνεντεύξεις με παράγοντες της περιοχής, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, καταγραφή υποδομών, προτάσεων έργων, SWOT Analysis κλπ), Επιχειρησιακό Σχεδιασμό (Στρατηγικοί Στόχοι, Μέτρα, κατηγορίες παρεμβάσεων, μεθοδολογία υλοποίησης κλπ) και Σχέδια Δράσης (περιγραφή συγκεκριμένων δράσεων-έργα κατάρτισης, κ.τ.λ.).

Κατάρτιση Στελεχών ΟΤΑ Κέρκυρας & Ηπείρου σε Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Μέτρο 5.4 Ενέργεια 2. (2000)

Το έργο αυτό άρχισε τον Ιανουάριο του 2000 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του ιδίου έτους. Κύριος στόχος του έργου ήταν η εξειδικευμένη ενημέρωση (κατάρτιση) στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των περιοχών Κερκύρας και Ηπείρου (23 Δήμοι, Κοινότητες και ΤΕΔΚ), σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Συμπληρωματικά υλοποιήθηκαν και ενέργειες γενικότερης ενημέρωσης (ημερίδες) των στελεχών φορέων των ευρύτερων περιοχών των τόπων διεξαγωγής των ενεργειών κατάρτισης του Έργου, σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και εφαρμογές (τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, Internet, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.).

Μελέτη Καθορισμού Πλαισίου Υλοποίησης Ενημερωτικών Εκπαιδευτικών Δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας. (2000)

Το Έργο αυτό ανατέθηκε από την Ε.Π.Υ. στη STRATIS, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» τον Μάρτιο του 2000 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σκοπός της μελέτης, ήταν η κατάρτιση ενός πλαισίου υλοποίησης ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα της Κοινωνίας των Πληροφοριών για δημόσιους υπαλλήλους και μέλη επαγγελματικών ομάδων με αυξημένο βαθμό χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Εμείς στη Stratis:

  • 16 χρόνια τώρα, στηρίζουμε συμβουλευτικά επιχειρήσεις
  • Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες επενδυτικές προτάσεις δίνοντας έμφαση στην καινοτομία
  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την σύνταξη των επενδυτικών φακέλων και την παρακολούθηση της επένδυσης
  • Κατανοούμε απόλυτα τις οικονομικές δυσκολίες των ιδιωτών και των επιχειρήσεων
  • Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ανταγωνιστικές τιμές χωρίς όμως καμία έκπτωση στην ποιότητά τους

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, εδώ.


Τηλ: 210-6743835
Δευτέρα έως Παρασκευή,
09:00 με 17:00
e-mail : info@stratis.com.gr

Ή μεταβείτε στη φόρμα επικοινωνίας.

Ενημερωθειτε

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κεντρικά Γραφεία

Διεύθυνση: Μιαούλη 7 & Παναγή Τσαλδάρη 24, Μαρούσι - 151 22, Αθήνα

Τηλ: 210 6743835 - 210 6141802

Fax: 210  6146731

Για προγράμματα ΕΣΠΑ: 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Ή μεταβείτε στη φόρμα επικοινωνίας.

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

Υποκαταστημα

Υποκατάστημα Ηπείρου
Διεύθυνση: Κρυσταλλοπηγή, 46200 Παραμυθιά Θεσπρωτίας


Τηλ: 26516 07044

    

iso logos new